Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

75

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

38

3

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

8

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

3

5

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

3

6

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

2

7

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

2

9

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

10

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

11

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1