Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

92150

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

82732

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

7961

4

Permohonan Anak Pelihara Online

998

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

655

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

631

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

458

8

Semakan Maklumat TASKA

419

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

359

10

Semakan Online status permohonan anak pelihara

345

11

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

273

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

236

13

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

227

14

Semakan Rekod Pemantauan Online

93

15

Permohonan Lawatan Online

87

16

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

74

17

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

51

18

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

49

19

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

39

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

34

21

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

28

22

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

27

23

Kemasukan Permohonan oleh JPN

16

24

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

9

25

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

7

26

Semakan Online Permohonan Lawatan

6

27

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

6

28

Permohonan Lawatan OKU Online

6

29

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

30

Permohonan Bercuti OKU Online

5

31

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

4

32

Permohonan Lawatan Online

4

33

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

4

34

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

2

35

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

1

36

Semakan Online Permohonan Cuti

1

37

Permohonan Bercuti Online

1