Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

170360

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

165272

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

121533

4

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33693

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

15484

6

Semakan Maklumat TASKA

12944

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

3470

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

3375

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2270

10

Semakan Rekod Pemantauan Online

2230

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1990

12

Permohonan Anak Pelihara Online

1875

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1819

14

Kemasukan Permohonan oleh JPN

977

15

Semakan Online status permohonan anak pelihara

828

16

Permohonan Lawatan Online

827

17

Carian Online Penghuni DBD

789

18

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

751

19

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

714

20

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

713

21

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

706

22

Permohonan Bercuti OKU Online

615

23

Kemasukan Maklumat KK

575

24

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

496

25

Permohonan Lawatan OKU Online

460

26

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

457

27

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

443

28

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

316

29

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

310

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

302

31

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

275

32

Permohonan Lawatan Online

255

33

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

251

34

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

240

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

211

36

Permohonan Bercuti Online

145

37

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

72

39

Semakan Online Permohonan Lawatan

66

40

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

28

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15