Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

212

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

99

3

Permohonan Anak Pelihara Online

12

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

11

5

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

9

6

Semakan Maklumat TASKA

6

7

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

8

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

4

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1