Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

138

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

130

3

Semakan Rekod Pemantauan Online

1

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1