Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

27699

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

21530

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

5721

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

1504

5

Semakan Maklumat TASKA

1038

6

Permohonan Anak Pelihara Online

168

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

158

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

147

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

135

10

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

114

11

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

82

12

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

79

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

76

14

Semakan Online status permohonan anak pelihara

59

15

Permohonan Lawatan Online

38

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

34

17

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

27

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

15

19

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

9

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

9

21

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

8

22

Kemasukan Permohonan oleh JPN

8

23

Permohonan Bercuti OKU Online

7

24

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

4

25

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

4

26

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

27

Permohonan Lawatan Online

3

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

2

29

Permohonan Lawatan OKU Online

2

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

1