Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

4013

2

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1840

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

1719

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

636

5

Semakan Maklumat TASKA

495

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

91

7

Permohonan Anak Pelihara Online

63

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

60

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

51

10

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

41

11

Semakan Online status permohonan anak pelihara

32

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

29

13

Permohonan Lawatan Online

29

14

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

26

15

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

18

16

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

16

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

9

18

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

4

20

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

3

21

Kemasukan Permohonan oleh JPN

3

22

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

2

23

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

24

Permohonan Bercuti OKU Online

1

25

Permohonan Lawatan Online

1