Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

454

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

206

3

Semakan Maklumat TASKA

146

4

Carian Online OKU di Institusi

85

5

Carian Online Warga Emas di Institusi

67

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

27

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

19

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

18

9

Permohonan Anak Pelihara Online

14

10

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

7

11

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

5

12

Semakan Online status permohonan anak pelihara

5

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

14

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

3

15

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

3

16

Permohonan Lawatan Online

2

17

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2

18

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1

19

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1