Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

25507

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

20525

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

3478

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

1162

5

Semakan Maklumat TASKA

825

6

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

144

7

Permohonan Anak Pelihara Online

136

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

129

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

115

10

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

101

11

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

73

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

65

13

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

61

14

Semakan Online status permohonan anak pelihara

57

15

Permohonan Lawatan Online

37

16

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

27

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

24

18

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

9

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

8

20

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

8

21

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

7

22

Permohonan Bercuti OKU Online

7

23

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

7

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

4

25

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

26

Permohonan Lawatan Online

3

27

Permohonan Lawatan OKU Online

2

28

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

2

29

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

1

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

1