Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33585

2

Carian Online OKU di Institusi

18694

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

12193

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

11938

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

11747

6

Semakan Maklumat TASKA

10303

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2320

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

1926

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1375

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1194

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1124

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1110

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

912

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

695

16

Permohonan Bercuti OKU Online

576

17

Kemasukan Maklumat KK

575

18

Permohonan Lawatan Online

561

19

Permohonan Anak Pelihara Online

487

20

Permohonan Lawatan OKU Online

435

21

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

434

22

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

417

23

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

358

24

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

343

25

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

26

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

304

27

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

295

28

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

289

29

Semakan Online status permohonan anak pelihara

264

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

254

31

Permohonan Lawatan Online

243

32

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

207

33

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

146

34

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

143

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

127

36

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

37

Permohonan Bercuti Online

86

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

60

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15