Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

566

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

53

3

Carian Online OKU di Institusi

53

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

36

5

Semakan Maklumat TASKA

8

6

Semakan Rekod Pemantauan Online

3

7

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

3

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2

9

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

10

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

2

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2

12

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

1

13

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1

14

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

1