Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

1195

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

889

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

192

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

51

5

Semakan Maklumat TASKA

34

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

21

7

Semakan Rekod Pemantauan Online

6

8

Permohonan Anak Pelihara Online

6

9

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

3

10

Semakan Online status permohonan anak pelihara

2

11

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

1