Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

10193

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

9637

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

541

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

206

5

Semakan Maklumat TASKA

116

6

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

33

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

29

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

23

9

Permohonan Anak Pelihara Online

23

10

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

15

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

14

12

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

8

13

Semakan Online status permohonan anak pelihara

7

14

Permohonan Lawatan Online

6

15

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

5

16

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

4

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

3

18

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

2

19

Permohonan Bercuti OKU Online

1

20

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

21

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

1

22

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1