Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

243

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

89

3

Semakan Maklumat TASKA

62

4

Carian Online OKU di Institusi

40

5

Carian Online Warga Emas di Institusi

29

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

16

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

8

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

7

9

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

4

10

Permohonan Anak Pelihara Online

3

11

Semakan Online status permohonan anak pelihara

3

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

3

13

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

3

14

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

15

Permohonan Lawatan Online

2

16

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

17

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1