Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

129680

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

56926

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1535

4

Permohonan Anak Pelihara Online

494

5

Semakan Online status permohonan anak pelihara

397

6

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

286

7

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

249

8

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

247

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

223

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

154

11

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

140

12

Semakan Maklumat TASKA

137

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

93

14

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

57

15

Semakan Rekod Pemantauan Online

20

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

16

17

Permohonan Lawatan Online

16

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

15

19

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

13

20

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

11

21

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

11

22

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

10

23

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

6

24

Semakan Online Permohonan Lawatan

5

25

Permohonan Bercuti OKU Online

4

26

Permohonan Lawatan OKU Online

3

27

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

28

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

2

29

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

2

30

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

2

31

Kemasukan Permohonan oleh JPN

2

32

Semakan Online Permohonan Cuti

1

33

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

1

34

Permohonan Bercuti Online

1