Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

23884

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

4479

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

179

4

Semakan Online status permohonan anak pelihara

74

5

Permohonan Anak Pelihara Online

57

6

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

22

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

17

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

16

9

Semakan Maklumat TASKA

14

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

13

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

11

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

7

13

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

14

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

3

15

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

16

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

2

17

Semakan Rekod Pemantauan Online

2

18

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

20

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1

21

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

1