Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1200

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

448

3

Semakan Maklumat TASKA

329

4

Carian Online OKU di Institusi

169

5

Carian Online Warga Emas di Institusi

165

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

58

7

Permohonan Anak Pelihara Online

39

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

37

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

36

10

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

33

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

25

12

Semakan Online status permohonan anak pelihara

23

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

22

14

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

16

15

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

14

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

8

17

Permohonan Lawatan Online

7

18

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

5

19

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

4

20

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

3

21

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

2

22

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

23

Permohonan Lawatan Online

1

24

Permohonan Bercuti OKU Online

1