Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

903

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

758

3

Semakan Maklumat TASKA

572

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

543

5

Carian Online OKU di Institusi

404

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

94

7

Permohonan Anak Pelihara Online

89

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

81

9

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

59

10

Semakan Online status permohonan anak pelihara

58

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

29

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

23

13

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

22

14

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

16

15

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

13

16

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

12

17

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

11

18

Permohonan Lawatan Online

8

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

7

20

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

21

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

3

22

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

23

Permohonan Bercuti OKU Online

2

24

Permohonan Bercuti Online

2

25

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

26

Permohonan Lawatan Online

1

27

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

1

28

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1

29

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1

30

Permohonan Lawatan OKU Online

1

31

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

1