Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

1395

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

1323

3

Semakan Maklumat TASKA

962

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

714

5

Carian Online OKU di Institusi

542

6

Permohonan Anak Pelihara Online

142

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

141

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

132

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

112

10

Semakan Online status permohonan anak pelihara

86

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

65

12

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

55

13

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

48

14

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

44

15

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

44

16

Permohonan Lawatan Online

22

17

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

22

18

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

17

19

Kemasukan Permohonan oleh JPN

16

20

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

11

21

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

8

22

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

8

23

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

5

24

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

4

25

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

3

26

Permohonan Bercuti Online

3

27

Permohonan Bercuti OKU Online

2

28

Permohonan Lawatan OKU Online

2

29

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

2

30

Permohonan Lawatan Online

2

31

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

2

32

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

1

33

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

1