Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33584

2

Carian Online OKU di Institusi

14469

3

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

10111

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

9957

5

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

9332

6

Semakan Maklumat TASKA

9109

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2151

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

1764

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1256

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1138

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1043

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1041

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

896

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

695

16

Kemasukan Maklumat KK

575

17

Permohonan Bercuti OKU Online

575

18

Permohonan Lawatan Online

518

19

Permohonan Lawatan OKU Online

431

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

418

21

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

415

22

Permohonan Anak Pelihara Online

341

23

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

330

24

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

330

25

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

310

26

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

293

27

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

289

28

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

253

29

Permohonan Lawatan Online

241

30

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

215

31

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

207

32

Semakan Online status permohonan anak pelihara

185

33

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

131

34

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

119

35

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

111

36

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

37

Permohonan Bercuti Online

85

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

60

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

10