Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33585

2

Carian Online OKU di Institusi

14851

3

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

11559

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

11553

5

Carian Online Warga Emas di Institusi

10385

6

Semakan Maklumat TASKA

10137

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2287

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

1903

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1360

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1192

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1120

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1106

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

910

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

695

16

Permohonan Bercuti OKU Online

576

17

Kemasukan Maklumat KK

575

18

Permohonan Lawatan Online

539

19

Permohonan Anak Pelihara Online

463

20

Permohonan Lawatan OKU Online

435

21

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

433

22

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

415

23

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

358

24

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

343

25

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

26

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

296

27

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

295

28

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

289

29

Semakan Online status permohonan anak pelihara

255

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

254

31

Permohonan Lawatan Online

243

32

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

207

33

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

146

34

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

141

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

127

36

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

37

Permohonan Bercuti Online

86

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

60

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15