Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33585

2

Carian Online OKU di Institusi

14607

3

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

10676

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

10128

5

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

9824

6

Semakan Maklumat TASKA

9499

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2198

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

1837

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1287

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1164

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1085

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1076

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

905

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

695

16

Kemasukan Maklumat KK

575

17

Permohonan Bercuti OKU Online

575

18

Permohonan Lawatan Online

532

19

Permohonan Lawatan OKU Online

432

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

424

21

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

415

22

Permohonan Anak Pelihara Online

394

23

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

352

24

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

337

25

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

26

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

295

27

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

289

28

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

253

29

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

243

30

Permohonan Lawatan Online

242

31

Semakan Online status permohonan anak pelihara

213

32

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

207

33

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

141

34

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

124

35

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

121

36

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

37

Permohonan Bercuti Online

86

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

60

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15