Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online Warga Emas di Institusi

153

2

Carian Online OKU di Institusi

123

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

112

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

62

5

Semakan Maklumat TASKA

39

6

Semakan Online status permohonan anak pelihara

17

7

Permohonan Anak Pelihara Online

10

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

6

9

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

6

10

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

4

11

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

1

12

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1