Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

111

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

75

3

Semakan Maklumat TASKA

61

4

Carian Online OKU di Institusi

28

5

Carian Online Warga Emas di Institusi

27

6

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

8

7

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

7

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

7

9

Permohonan Anak Pelihara Online

6

10

Semakan Rekod Pemantauan Online

5

11

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1

12

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1

13

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

1

14

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1