Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

121

2

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

80

3

Semakan Maklumat TASKA

59

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

42

5

Carian Online OKU di Institusi

30

6

Permohonan Anak Pelihara Online

17

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

13

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

12

9

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

12

10

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

11

11

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

11

12

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

6

13

Permohonan Lawatan Online

5

14

Semakan Rekod Pemantauan Online

4

15

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

3

16

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

3

17

Kemasukan Permohonan oleh JPN

3

18

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

2

19

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1

20

Permohonan Bercuti Online

1