Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

120

2

Semakan Maklumat TASKA

95

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

78

4

Carian Online Warga Emas di Institusi

33

5

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

31

6

Carian Online OKU di Institusi

28

7

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

14

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

10

9

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

9

10

Permohonan Anak Pelihara Online

8

11

Semakan Rekod Pemantauan Online

8

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

7

13

Permohonan Lawatan Online

6

14

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

4

15

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

2

16

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

17

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

1

18

Semakan Online status permohonan anak pelihara

1

19

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

1

20

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

21

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

22

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

1

23

Permohonan Lawatan OKU Online

1