Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

27600

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

21448

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

4366

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

1360

5

Semakan Maklumat TASKA

964

6

Permohonan Anak Pelihara Online

160

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

156

8

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

140

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

124

10

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

113

11

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

82

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

73

13

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

73

14

Semakan Online status permohonan anak pelihara

59

15

Permohonan Lawatan Online

38

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

31

17

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

27

18

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

10

19

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

9

20

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

9

21

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

8

22

Kemasukan Permohonan oleh JPN

8

23

Permohonan Bercuti OKU Online

7

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

4

25

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

26

Permohonan Lawatan Online

3

27

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

2

28

Permohonan Lawatan OKU Online

2

29

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

2

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

1