Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Tahun

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

10192

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

6271

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

2559

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

909

5

Semakan Maklumat TASKA

694

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

124

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

113

8

Permohonan Anak Pelihara Online

103

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

88

10

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

67

11

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

59

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

48

13

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

47

14

Semakan Online status permohonan anak pelihara

45

15

Permohonan Lawatan Online

31

16

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

21

17

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

19

18

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

8

19

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

7

20

Kemasukan Permohonan oleh JPN

7

21

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

7

22

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

6

23

Permohonan Bercuti OKU Online

5

24

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

4

25

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

3

26

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

2

27

Permohonan Lawatan Online

1

28

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

1