Bilangan Keseluruhan Transaksi eJKM

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

42282

2

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

33595

3

Carian Online Warga Emas di Institusi

31668

4

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

14719

5

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

12475

6

Semakan Maklumat TASKA

10773

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

2369

8

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

2022

9

Semakan Rekod Pemantauan Online

1448

10

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

1249

11

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

1208

12

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1157

13

Kemasukan Permohonan oleh JPN

917

14

Carian Online Penghuni DBD

789

15

Permohonan Lawatan Warga Emas Online

695

16

Permohonan Anak Pelihara Online

584

17

Permohonan Bercuti OKU Online

582

18

Kemasukan Maklumat KK

575

19

Permohonan Lawatan Online

570

20

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

456

21

Permohonan Lawatan OKU Online

437

22

Permohonan Bercuti Warga Emas Online

419

23

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

362

24

Semakan Permohonan Mengikuti Aktiviti Sukarelawan

348

25

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

345

26

Semakan Online Permohonan Cuti Warga Emas

311

27

Semakan Online Permohonan Bercuti OKU

297

28

Semakan Online status permohonan anak pelihara

291

29

Semakan Online Permohonan Lawatan Warga Emas

289

30

Semakan Online Permohonan Lawatan OKU

255

31

Permohonan Lawatan Online

245

32

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

209

33

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

154

34

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

151

35

Semakan Penglibatan Aktivti Oleh Sukarelawan Secara Online

128

36

Kemasukan maklumat berkaitan khidmat saksi KK oleh pekerja khidmat saksi(NGO)

88

37

Permohonan Bercuti Online

86

38

Permohonan Memperbaharui Keahlian Penasihat Mahkamah

60

39

Kemaskini Maklumat OKU Di Sektor Awam Oleh Individu

58

40

Semakan Online Permohonan Lawatan

58

41

Kemasukan/Kemaskini Maklumat OKU di Sektor Awan oleh Agensi secara Online

39

42

Semakan Online Permohonan Cuti

26

43

Kemasukan maklumat kanak-kanak diperlukan menjadi saksi (oleh DPP/polis)

22

44

Pembatalan Perakuan Pendaftaran Online

15