Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

161

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

152

3

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

76

4

Semakan Maklumat TASKA

67

5

Carian Online OKU di Institusi

26

6

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

7

7

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

7

8

Semakan Rekod Pemantauan Online

5

9

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

3

10

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

3

11

Permohonan Anak Pelihara Online

3

12

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

3

13

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

2

14

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

1

15

Semakan Online status permohonan anak pelihara

1