Bilangan Transaksi eJKM Mengikut Bulan

Bulan:

 

Bil.
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
1

Carian Online OKU di Institusi

3402

2

Carian Online Warga Emas di Institusi

2476

3

Semakan Maklumat Pusat Jagaan

180

4

Permohonan Pendaftaran Online TASKA

73

5

Semakan Maklumat TASKA

47

6

Permohonan Pendaftaran Online Pusat Jagaan

19

7

Permohonan Online Menjadi Sukarelawan

18

8

Permohonan Anak Pelihara Online

17

9

Kemaskini Maklumat Oleh Sukarelawan Secara Online

11

10

Permohonan Semakan dan Pemilihan Aktiviti Oleh Sukarelawan Secara Online

10

11

Semakan Permohonan Menjadi Sukarelawan

10

12

Semakan Rekod Pemantauan Online

9

13

Permohonan Online Kemasukan OKU ke Institusi

8

14

Pembatalan Permohonan Pendaftaran Online

8

15

Permohonan Online Menjadi Penasihat Mahkamah

7

16

Semakan Online status permohonan anak pelihara

6

17

Semakan Online Permohonan Kemasukan OKU ke Institusi

3

18

Permohonan Bercuti OKU Online

2

19

Pemberitahuan (Sek. 35) AKK. 2001

1

20

Memperbaharui Keahlian Sukarelawan Secara Online

1

21

Kemasukan Permohonan oleh JPN

1

22

Semakan Status Permohonan Penasihat Mahkamah

1